RSS

Formula 1 – GP Hungary [11] – 29 July 2012

31 Jul

Cách tính điểm của Formula 1 

 Thứ nhất: 25 điểm

Thứ nhì: 18 điểm – Thứ ba: 15 điểm – Thứ 4: 12 điểm

Thứ 5: 10 điểm – Thứ 6: 8 điểm – Thứ 7: 6 điểm

Thứ 8: 4 điểm – Thứ 9: 2 điểm – Thứ 10: 1 điểm

Xếp hạng tại GP Hungary

Bảng xếp hạng sau vòng đua thứ 11 tại GP Hungary

Vòng đua tiếp theo: GP Belgium vào ngày 2-9-2012

=-=-=-=

Một số hình ảnh ở GP Hungary

Advertisements
 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: