RSS

Formula 1 – GP Australia [1] – 27 March 2011

29 Mar

Cách tính điểm của Formula 1

Thứ nhất: 25 điểm

Thứ nhì: 18 điểm – Thứ ba: 15 điểm – Thứ 4: 12 điểm

Thứ 5: 10 điểm – Thứ 6: 8 điểm – Thứ 7: 6 điểm

Thứ 8: 4 điểm – Thứ 9: 2 điểm – Thứ 10: 1 điểm

Bảng xếp hạng sau vòng đua thứ 1 tại Australia

(click vào ảnh để phóng to)

Vòng đua tiếp theo: GP Malaysia vào ngày 10-4-2011

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: